Česky / English

Historie společnosti

 

Původní název společnosti DAGRO pochází ze složení jména německého zakladatele firmy, pana Reinholda DAnze a městečka u západní hranice Německa GROss Zimmern, kde celá naše historie koncem padesátých let 20.století začala. Rok 1959 se nesl ve znamení ohromného nárůstu sériové výroby Wolkswagenů „Käfer“ (Brouk) a celková situace průmyslové konjunktury byla dodavatelům automobilového průmyslu velmi příznivě nakloněna. DAGRO se tak velmi rychle stalo významným dodavatelem interiérových prvků z textilních materiálů právě pro dynamicky se rozvíjející koncern Volkswagen ve Wolfsburgu. Postupem času přibývali i další významní zákazníci jako Opel, Daimler-Benz, nebo MAN Nutzfahzeuge.

Po pádu železné opony a spojení německého východu se západem využil v roce 1991 tehdejší majitel společnosti lákavé investiční pobídky německé vlády a založil ve východním Německu společnost DAGRO Gera GmbH. Město Gera bylo známé díky své dlouholeté tradici textilní výroby a kvalitní pracovní síly z tohoto oboru. O dva roky později, v roce 1993, byla založena i dceřiná společnost v České republice pod názvem DAGRO Plzeň s.r.o., která zde měla celkem dva závody, jeden v Plzni, druhý ve středočeských Hořovicích. Následovala expanze i do Jižní Ameriky, kde s ohledem na významný rozmach výroby evropských automobilů na tomto kontinentu, byla v roce 1996 založena společnost DAGRO Puebla s.a. se sídlem v Mexiku.

Když v roce 2009 vlivem celosvětové průmyslové krize došlo k rozpadu skupiny DAGRO, musely být některé závody uzavřeny a jiné byly nuceny projít restrukturalizací. Závod v Geře byl pohlcen konkurenční firmou a česká pobočka DAGRO Plzeň se jako jediný evropský pokračovatel dlouholeté tradice a značky DAGRO vydala vlastní, samostatnou cestou. Tentokrát však již plně ve své vlastní režií a s českým majitelem. Reorganizace firmy byla ukončena v roce 2012 a mimo znamenala i přestěhování veškerých výrobních kapacit do závodu v Hořovicích. Od té doby se DAGRO Plzeň opět postupně vrací mezi řady významných dodavatelů pro automobilový průmysl a od roku 2013 i mimo něj. Rok 2014 pak znamená výrazný rozmach firmy a to jak z hlediska počtu zaměstnanců tak i z hlediska obratu.

Historie firmy Historie DAGRO

DAGRO Plzeň s.r.o. se zabývá převážně malosériovou a sériovou výrobou interiérových prvků pro luxusní, nadstandardně vybavené řady osobních automobilů a to již několik desítek let. Zaměřujeme se na díly, které nelze vyrobit velkosériovými stroji a jejichž společnou charakteristikou je důraz na vzhled, kvalitní provedení a kvalitní použité materiály. Naše historie sahá až do roku 1959.

1959 Dagro Gross-Zimmern, Spolková republika Německo
1991 Dagro Gera, Spolková republika Německo
1993 DAGRO Plzeň, Česká republika
1996 Dagro Puebla, Mexiko
2009 Vstup DAGRO Plzeň s.r.o. do skupiny WINOLD, Česká republika